הצטרפות לעמותה

רישום לעמותת העטלף

מי זכאי להיות חבר בעמותה? (בכפוף לתקנון העמותה, בכפוף לבדיקת נתונים מול היחידה)

חברות בעמותה:

כל אחד מאלו ובלבד שאיננו נמצא בשירות סדיר בשייטת (חובה/קבע/אזרח עובד צה”ל) ולאחר שהגיש בקשת רישום לעמותה ובקשתו אושרה, וכל מי שרשום כחבר עמותה ביום עדכון תקנון זה ואישורו על ידי האסיפה הכללית (לשון זכר כלשון נקבה):

 1. מי שהוסמך כלוחם בשייטת 13 או ביחידה 707.
 2. מי שהשלים שנת שירות בשייטת 13 בתפקיד קרבי פעיל (רופא, פראמדיק, תצפיות וכד’).
 3. מי שהשלים לפחות 3 שנות שירות בשייטת 13 בכל תפקיד בקבע/אזרח עובד צה”ל.
 4. מי שהשלים לפחות 2 שנות שירות סדיר בשייטת 13 בכל תפקיד, ובנוסף אליהן לפחות 2 שנות שירות בקבע/אזרח עובד צה”ל.
 5. מי שבמועד הגשת הבקשה להיכלל כחבר עמותה הוא מבצע בשייטת 13 שירות מילואים פעיל, בכל תפקיד, במשך 3 שנים לפחות בהן ביצע בפועל 14 ימי מילואים לפחות בכל שנה.
 6. מי שהשלים לפחות 10 שנות מילואים בהן ביצע בפועל 14 ימי מילואים לפחות בכל שנה.
 7. המשפחות השכולות – הורים, אחים, ילדים, בן/בת זוג, סבים, סבתות של חלל היחידה.
 8. מי שמועסק כשכיר בעמותה, או מי שחדל להיות מועסק בה והשלים שלוש שנות העסקה.
 9. מי שהשלים לפחות מחזור התנדבות אחד בתוכנית חניכה משמעותית של העמותה וממשיך למחזור נוסף (רשימת התוכניות כפי שיקבע הוועד המנהל).
 10. מי שהוועד המנהל החליט לצרפו כחבר עמותה על רקע תרומה ייחודית לעמותה, או לשייטת (ע”פ קריטריונים שיקבעו על ידי הוועד המנהל).
 11. ההחלטה על קבלת מועמד כחבר בעמותה, או על אי קבלתו נתונה בידי הוועד מנימוקים שיירשמו.
 12. הוועד רשאי למנות ועדה מטעמו לבחינת וקביעת המנגנון, קביעת הזכאות לחברות וניהול רשומות חברים.

הגשת מועמדות לחברות בעמותה

ככל והנך עונה לקריטריונים הקבועים בתקנון וזכאי להיות חבר עמותה, אנא מלא את הפרטים מטה:

תרומת דמי חבר

אם הנך חבר עמותה רשום ומעוניין לחדש את תרומת דמי החבר השנתיים, אתה מוזמן לבצע זאת בקישור הבא

דילוג לתוכן